Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Biuletyn Krajowego Centrum powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.