Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Krajowego Centrum. Zgodnie z obowiązującym w Krajowym Centrum obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. Po dokonaniu dekretacji przez Dyrektora Krajowego Centrum sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi odpowiedzialnemu za jej załatwienie.