Udostępnianie informacji publicznej

Informacje nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej KCPU

  • mogą znajdować się na stronie   www.kcpu.gov.pl
  • mogą być udostępnione na wniosek osoby żądającej informacji, w trybie przewidzianej w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), który należy przesłać lub złożyć w siedzibie Krajowego Centrum– ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa, w godzinach 8:00 – 16:00