Oferty pracy w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:Specjalista ds. kadr i płac w dziale finansowo księgowym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).


Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ws. unieważnienia otwartego konkursu na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom


Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2 lutego 2024 r. o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista/Specjalista w Dziale Prawnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 29 grudnia 2023 r. o naborze na stanowisko Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Informacja o wyniku konkursu na pracownika na stanowisko: Inspektor w DNZZ.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze Inspektora w Dziale Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko pracownika sekretariatu w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: dwóch pracowników sekretariatu (pełny etat)

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://kcpu.gov.pl


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Inspektora w Dziale Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu)


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Prawnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierowcy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko kierowcy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu  Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zatrudni kierowcę samochodu osobowego (zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszego Specjalisty w Dziale programów lokalnych i przeciwdziałania przemocy domowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Pracownik Sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełny etat)

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://kcpu.gov.pl

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Pracownik Sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 5 kwietnia 2023 r. o naborze na stanowisko: Specjalista/Młodszy Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:Specjalista / Młodszy Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)

https://kcpu.gov.pl


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalista / Młodszy Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)

https://kcpu.gov.pl


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Młodszego Specjalisty ds. Lecznictwa w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
Młodszego Specjalisty/Specjalisty ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Lecznictwa w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Lecznictwa


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 9 listopada 2022 r. o naborze na Specjalistę ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:


Informacje o wyniku naboru na stanowisko specjalisty i młodszego specjalisty w dziale prawnym krajowego centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)


Informacja o wyniku naboru na pracownika na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Specjalistę ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę i Młodszego Specjalistę Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszego Specjalisty Działu PrawnegoKrajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalisty Działu PrawnegoKrajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze całego etatu)


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej


Informacja o wyniku naboru na pracownika Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Pracownik Działu Administracja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej


Informacja o naborze na pracownika ba stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu – 1


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Młodszego Specjalistę Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje Specjalisty ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje Młodszego Specjalisty Działu Prawnego (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej pełniącego rolę Reitox Focal Point EMCDDA. Młodszy specjalista ds. badań


Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko: Młodszy Specjalista Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Informacja o wyniku konkursu na pracownika na stanowisko: Specjalista do Spraw Finansowo Księgowych w Dziale Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Działając na podstawie art. 8f ust . 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Ewy Kwiatkowskiej zamieszkałej w Otwocku. Pani Ewa Kwiatkowska wykazała wysoki poziom wiedzy merytorycznej podczas procesu rekrutacyjnego oraz zarówno jej predyspozycje zawodowo – personalne, jak i oczekiwania finansowe odpowiadają profilowi stanowiska.


INFORMACJA -Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Młodszego Specjalistę Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

  1. Kinga Majchrzak, Słupsk;
  2. Żaneta Urawska-Łabęcka, Warszawa;
  3. Joanna Wysocka, Warszawa;
  4. Jolanta Wysocka, Warszawa;
  5. Mateusz Ziemblicki, Białystok;
  6. Agnieszka Błachut, Warszawa.

INFORMACJA -Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin składania ofert na stanowisko Młodszego specjalisty ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2022 r. Opis stanowiska oraz wymogi względem kandydatów: Ogłoszenie o naborze


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę do Spraw Finansowo-Księgowych Działu Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 1. Ewa Kwiatkowska, Otwock.


Otwarty konkurs na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu) z dnia 2022.04.06


Otwarty konkurs na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)z dnia 2022.04.05


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na stanowisku: Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z dnia 2022.04.05


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Lecznictwa i Certyfikacji z dnia 2021.10.13


Przedłużenie terminu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Rozwiązywania Problemów Hazardowych.


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ogłoszenie znajduje się pod linkiem:


Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 15.05.2020r.


ARCHIWALNE Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31.01.2020r.