Rejestry, ewidencje i archiwa

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom prowadzi następujące bazy danych

Dane z lecznictwa (TDI)

  • KCPU G1 – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w samorządach gminnych (dawniej PARPA G1 – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach gminnych)
    Informacje na poziomie województw i całego kraju zawarte w bazie danych KCPU G1 (dawniej PARPA G1) są corocznie publikowane na stronie internetowej www.kcpu.gov.pl (dawniej www.parpa.pl) w zakładce Raporty i analizy w postaci Zestawień statystycznych pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w samorządach gminnych”.